سرور مجازی کاستاریکا (سان خوزه)

سرور مجازی کاستاریکا- پلن PCR1

پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
پهنای باند نامحدود

 • 1 هسته پردازنده
 • 512مگابایت رم
 • 10گیگابایت SSD فضای هارد
سرور مجازی کاستاریکا- پلن PCR2

پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
پهنای باند نامحدود

 • 1 هسته پردازنده
 • 512مگابایت رم
 • 20گیگابایت SSD فضای هارد
سرور مجازی کاستاریکا- پلن PCR3

پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
پهنای باند نامحدود

 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • 30گیگابایت SSD فضای هارد
سرور مجازی کاستاریکا- پلن PCR4

پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
پهنای باند نامحدود

 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم
 • 40گیگابایت SSD فضای هارد
سرور مجازی کاستاریکا- پلن PCR5

پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
پهنای باند نامحدود

 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت رم
 • 20گیگابایت SSD فضای هارد