سرور مجازی انگلیس (لندن)SSD

سرور مجازی انگلیس (لندن) - پلن D1

پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
قابلیت فعالسازی IPV6 رایگان
سیستم عامل لینوکس/ امکان نصب رایگان پوسته ویندوز
امکان اتصال با Remote Desktop

 • 1 هسته (3.5GHz+) پردازنده
 • 512MB+1GB shared رم
 • 5گیگابایت SSD فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
سرور مجازی انگلیس (لندن) - پلن D2

پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
قابلیت فعالسازی IPV6 رایگان
سیستم عامل لینوکس/ امکان نصب رایگان پوسته ویندوز
امکان اتصال با Remote Desktop

 • 1 هسته (3.5GHz+) پردازنده
 • 1GB رم
 • 10گیگابایت SSD فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
سرور مجازی انگلیس (لندن) - پلن D3

پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
قابلیت فعالسازی IPV6 رایگان
امکان اتصال با Remote Desktop
✅سیستم عامل ویندوز یا لینوکس (دلخواه)

 • 1 هسته (3.5GHz+) پردازنده
 • 2GB رم
 • 20گیگابایت SSD فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
سرور مجازی انگلیس (لندن) - پلن D4

پپیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
قابلیت فعالسازی IPV6 رایگان
امکان اتصال با Remote Desktop
✅سیستم عامل ویندوز یا لینوکس (دلخواه)

 • 2 هسته (3.5GHz+) پردازنده
 • 2GB رم
 • 20گیگابایت SSD فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
سرور مجازی انگلیس (لندن) - پلن D5

پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
قابلیت فعالسازی IPV6 رایگان
امکان اتصال با Remote Desktop
✅سیستم عامل ویندوز یا لینوکس (دلخواه)

 • 2 هسته (3.5GHz+) پردازنده
 • 4GB رم
 • 30گیگابایت SSD فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
سرور مجازی انگلیس (لندن) - پلن D6

پپیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
قابلیت فعالسازی IPV6 رایگان
امکان اتصال با Remote Desktop
✅سیستم عامل ویندوز یا لینوکس (دلخواه)

 • 4 هسته (3.5GHz+) پردازنده
 • 4GB رم
 • 30گیگابایت SSD فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند