سرور مجازی آلمان(فالکنشتاین)hetzner

سرور مجازی آلمان(فالکنشتاین)-پلن CAX11

♨️تخفیف ویژه
سریعتر با NVME
پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
قابلیت فعالسازی IPV6 رایگان
سیستم عامل لینوکس/ امکان نصب رایگان پوسته ویندوز
امکان اتصال با Remote Desktop

 • 2 هسته پردازنده
 • 4GB رم
 • 40GB SSD NVME فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
سرور مجازی آلمان(فالکنشتاین)-پلن CAX21

سریعتر با NVME
پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
قابلیت فعالسازی IPV6 رایگان
سیستم عامل لینوکس/ امکان نصب رایگان پوسته ویندوز
امکان اتصال با Remote Desktop

 • 4 هسته پردازنده
 • 8GB رم
 • 80GB SSD NVME فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
سرور مجازی آلمان(فالکنشتاین)-پلن CAX31

سریعتر با NVME
پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
قابلیت فعالسازی IPV6 رایگان
سیستم عامل لینوکس/ امکان نصب رایگان پوسته ویندوز
امکان اتصال با Remote Desktop

 • 8 هسته پردازنده
 • 16GB رم
 • 160GB SSD NVME فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
سرور مجازی آلمان(فالکنشتاین)-پلن CAX41

سریعتر با NVME
پیکربندی رایگان
آی پی ثابت اختصاصی
قابلیت فعالسازی IPV6 رایگان
سیستم عامل لینوکس/ امکان نصب رایگان پوسته ویندوز
امکان اتصال با Remote Desktop

 • 8 هسته پردازنده
 • 16GB رم
 • 160GB SSD NVME فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند